søndag 30. september 2012

the woman from your fantasies has left the computer

.
 
Hva skjer med betrakteren når det som oppfattes som viktige elementer i et bilde fjernes ?
Hvilke tankeprosesser settes i gang ?

I «the woman from your fantasies has left the computer» fjerner jeg de kvinnelige aktørene fra heteroseksuell porno hentet fra tilfeldige pornosider på Internett en gitt uke i september 2012.

Installasjonen er montert i et prøverom i en av utstillingene til Plutselig Kunst, gruppa jeg jobber i, som lager ulike utstillinger i tomme butikklokaler i Sandefjord. 
Monteringen i et lukket rom, der lyd og lys også spiller en rolle, er med på å sette bildene inn i en sammenheng som gjør at vi ser noe annet enn vi vanligvis ville sett, noe annet enn det vi forventer å se.

I et annet rom ville resultatet vært et annet, og dette er en innledning til noe som kanskje vil bli et større prosjekt. Kanskje monteres det andre steder, kanskje får det sin egen side på nettet.

Hvordan verket skal tolkes, overlater jeg til betrakteren.
Det er ingen fasit til hvordan det skal bestemmes.
Med sine ulike oppfatninger rundt det med seksualmoral og pornoindustri, vil ulike betraktere legge ulik mening i hva verket kommuniserer.
Fra 28. september til 13. oktober 2012 er installasjonen satt opp for første gang. Jeg tenker meg at dette er en prøvemontering, som viser meg hvor mye bildemateriale jeg trenger for å skape den effekten jeg ønsker i et sluttprodukt, men også som en noe uferdig installasjon, fungerer den i et møte med publikum.

Utstillingen er en del av 
Plutselig Åpent,
Storgata 8, Sandefjord, 
inngang Rådhusgata.

3. - 6. oktober og 10. - 13. oktober.
11 - 16 alle dager.
.