søndag 5. juli 2009

Ullfisker til utstilling

.

Bortsett fra at jeg stadig vekk tegner en dame om dagen, jobber jeg også med andre prosjekter. Sammen med gruppa (parentes), skal jeg ha utstilling i Oslo fra 9. - 19. juli.

Annelene Evensen deltar med tegninger av purunge menn, hun tar seg av eksteriøret, på en måte, Kari Angvik deltar med tegninger av interiør, mens mitt bidrag på en måte kan kalles indre interiør - tegning/collage de hjernen er tema.

I tillegg har jeg med meg noen ullfisker, de er lette å ha med å gjøre, og trenger verken mat eller stell.
.